Firma KEROS - reklama
Firma Informatyczno-Elektroniczna

KEROS
Marcin Pietrzak

ul.Wiosenna 11
78-300 Świdwin

tel. +48 535 282 494
Zakres działania firmy
 • Programowanie
 • Instalacja syst.operacyjnych
 • Instalacja serwerów
 • Naprawy sprzętu elektronicznego
 • Naprawy komputerów
 • Programowanie sterowników
  przemysłowych
 • I wszystko z elektroniki czego
  już nikt nie naprawia sic!
Zapraszamy ...


Do pobrania

Programy żródłowe BASCOM :

Dallas   Synteza do murzynka

 Dokumentacje :

Synteza LM7001

Czytano : 1801

Czytnik pastylek Dallas

Elektronika układu jest zbudowana w oparciu o ogólnodostępny mikroprocesor ATMega8. Elementem wejściowym układu jest klasyczny czytnik pastylek Dallas wyposażony w dwukolorową diodę sygnalizacyjną.

Do podstawowych funkcji sterownika należą:

 • Blokowanie i rozblokowanie centralki alarmowej
 • Możliwość dodawania nowych pastylek Dallas ( zapisanie nowej pastylki do pamięci układu)
 •  Sygnalizacja stanu układu za pomocą diod wbudowanych w czytnik.
 • Kasowanie wszystkich kluczy (z wyjątkiem głównego) z pamięci układu

Układ wymaga zasilania napięciem stabilizowanym +12V względem masy.

Po włączeniu zasilania mikroprocesor wstępnie zeruje elementy wykonawcze : diody sygnalizacyjne w czytniku, przekaźnik wykonawczy oraz buzzer. Następnie odczytuje z pamięci eeprom mikroprocesora liczbę kluczy zainstalowanych w systemie. Ilość kluczy jest sygnalizowana mignięciami czerwonej i zielonej diody w czytniku. Każda z diod miga tyle razy , ile jest zainstalowanych w systemie kluczy. Następnie układ włącza aktywację systemu alarmowego poprzez włączenie przekaźnika i zasygnalizowanie trzykrotne buzzerem i czerwoną diodą przejście w stan aktywny. Od tego momentu na sygnalizatorze świeci się czerwona dioda.

Przy przyłożeniu pastylki Dallas do czytnika następuje jej odczytanie. Jeżeli pastylka jest pierwszym zaprogramowanym kluczem (pierwszy klucz jest kluczem serwisowym), wówczas uruchamia się procedura dopisywania nowego klucza do systemu. Jeżeli nie jest to klucz serwisowy, wówczas następuje wyszukiwanie w pamięci eeprom numeru przyłożonego klucza. Jeżeli nie znaleziono klucza z odpowiadającym numerem, urządzenie przechodzi ponownie w tryb odczytu. Jeżeli znaleziono numer klucza, wówczas w zależności, czy centralka jest zablokowana , następuje jej rozlokowanie i odwrotnie. Sygnalizacja odblokowania poprzez zapalenie się zielonej diody w czytniku.

Schemat ideowy czytnika.