Firma KEROS - reklama
Firma Informatyczno-Elektroniczna

KEROS
Marcin Pietrzak

ul.Wiosenna 11
78-300 Świdwin

tel. +48 535 282 494
Zakres działania firmy
 • Programowanie
 • Instalacja syst.operacyjnych
 • Instalacja serwerów
 • Naprawy sprzętu elektronicznego
 • Naprawy komputerów
 • Programowanie sterowników
  przemysłowych
 • I wszystko z elektroniki czego
  już nikt nie naprawia sic!
Zapraszamy ...


Do pobrania

Programy żródłowe BASCOM :

Dallas   Synteza do murzynka

 Dokumentacje :

Synteza LM7001

Czytano : 20720

Synteza do radiotelefonu 3003.160

Radiotelefon 3003 zwany popularnie "murzynkiem" charakteryzuje się stosunkowo dobrymi parametrami technicznymi umożliwiającymi względnie łatwe przystosowanie go do pracy w amatorskim paśmie 144-146 MHz.
Standardowo częstotliwość pracy jest generowana w oparciu o rezonatory kwarcowe, a biorąc pod uwagę jego konstrukcję ( zastosowanie wspólnego kwarcu zarówno do odbiornika i nadajnika) uniemożliwiona jest praca z przemiennikami pracującymi w paśmie amatorskim.

Przedstawiona synteza częstotliwości została wykonana w oparciu o typowy układ PLL a mianowicie TSA6057.Sterowanie układem TSA6057 jest realizowane poprzez najpopularniejszy mikroprocesor jednoukładowy firmy Atmel tj. AT89C2051.

Nie będę wdawał się w techniczne aspekty działania pętli synchronizacji fazy (PLL), zainteresowanych odsyłam do literatury. W celu przystosowania układu TSA6057 do współpracy z "murzynkiem" przyjęto następujące założenia wynikające bezpośrednio z konstrukcji tego radiotelefonu:

 • częstotliwość pracy syntezy - 66,650 - 67,650 MHz
 • krok syntezy - 25 kHz

Dobranie takiego zakresu częstotliwości wynika z uproszczenia konstrukcji, polegającym na wykorzystaniu wbudowanych podwajaczy, czyli zastosowaniu syntezy jako zamiennika generatorów kwarcowych.
Krok syntezy również wynika z podwojenia częstotliwości pracy tj.


12,5kHz * 2 = 25kHz

Aby uzyskać krok 12.5kHz dla układu TSA6057 należy zastosować rezonator kwarcowy o częstotliwości 5MHz. Dalsze szczegóły techniczne zostaną omówione w opisie programu sterującym syntezą.

 Układ generatora VCO zbudowany jest na dwóch tranzystorach, z których BF314 jest układem generacyjnym, natomiast BFR96 pełni rolę separatora. Stabilizacja częstotliwości generatora jest realizowana za pomocą diod pojemnościowych BB105G starowanych napięciem z układu TSA6057. Rysunek nie zawiera schematu ideowego mikroprocesorowego sterownika syntezy, ponieważ zasadniczo rola mikroprocesora sprowadza się do przesłania magistralą I2C informacji o częstotliwości. Wykonanie tej części syntezy może być dowolne, zależne od użytego mikroprocesora i programu sterującego pracą syntezy.

Rys.1 Schemat ideowy syntezy

Na rys.2 przedstawiono schemat ideowy syntezy wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym. Wartości użytych elementów znajdują się na rys.1. Ten schemat został użyty jako "podkład" do wykonania płytki drukowanej i dlatego niektóre elementy mogą się nieco różnić. (np. zamiast diod pojemnościowych BB105G na schemacie znajdują się kondensatory - program Eagle nie zawiera w sobie tych elementów.)

Rys.2. Schemat ideowy syntezy wraz z mikroprocesorem

Rysunek przedstawia wykonaną i zamontowaną w radiotelefonie syntezę. Jako miejsce montażu została wykorzystana przestrzeń po usunięciu rezonatorów kwarcowych, cewek oraz elementów dyskretnych związanych z generatorami.
Pozostawiono elementy oryginalnego generatora , wykorzystując go jako wzmacniacz sygnału wyjściowego z syntezy. 

Rys.3 Wykonana synteza zabudowana w "murzynku".

Rys.4. Synteza zamontowana na płytce odbiornika.
Rys.5. Punkt dołączenia syntezy do płytki odbiornika.
Rys.6. Wyświetlacz LCD zamontowany na płytce czołowej radiotelefonu.
Rys.7. Efekt finalny.
Powyższy materiał stanowi element wejściowy do samodzielnej pracy. Wielu konstruktorów zapewne będzie miało własne przemyślenia konstrukcyjne. Celem moim jest przybliżenie i zapoznanie z możliwościami zastosowania mikroprocesorów do konstrukcji radioamatorskich. W przedstawionej konstrukcji maksymalnie uprościłem wykonanie, wykorzystując standardowe elementy radiotelefonu np. przyciski, do sterowania syntezą.
Rys. 8. Generator tonu 1750 Hz