Firma KEROS - reklama
Firma Informatyczno-Elektroniczna

KEROS
Marcin Pietrzak

ul.Wiosenna 11
78-300 Świdwin

tel. +48 535 282 494
Zakres działania firmy
 • Programowanie
 • Instalacja syst.operacyjnych
 • Instalacja serwerów
 • Naprawy sprzętu elektronicznego
 • Naprawy komputerów
 • Programowanie sterowników
  przemysłowych
 • I wszystko z elektroniki czego
  już nikt nie naprawia sic!
Zapraszamy ...


Do pobrania

Programy żródłowe BASCOM :

Dallas   Synteza do murzynka

 Dokumentacje :

Synteza LM7001

Czytano : 10035

Mikroprocesorowy klucz telegraficzny uCWKey

Urządzenie zaprojektowano i skonstruowano jako element dydaktyczny, mający na celu, łatwiejsze zrozumienie działania i zastosowanie mikroprocesorów jednoukładowych. Powyższy projekt stanowi element ćwiczeniowy do zajęć rozszerzających z przedmiotu „Urządzenia techniki komputerowej” w technikach informatycznych. Głównym celem tego projektu jest zainteresowanie uczniów techniką mikroprocesorową a szczególnie zwrócenie uwagi na nierozłączność elektroniki i znajomości zasad programowania.
Przy projektowaniu uCWKey’a przyjęto następujące założenia:

 • Prosta konstrukcja – wykonanie urządzenia nie powinno wymagać szczególnych kwalifikacji w dziedzinie montażu urządzeń elektronicznych.
 • Dostępność użytych elementów – większość elementów znajduje się w „szufladzie” każdego elektronika.
 • Nieskomplikowany proces uruchomienia urządzenia – do prawidłowego uruchomienia urządzenia nie potrzeba wyrafinowanej aparatury pomiarowej.
 • Skalowalność – urządzenie można w stosunkowo łatwy sposób rozbudowywać o inne, przydatne funkcje poprzez zmianę oprogramowania mikrokontrolera.

Podstawowym elementem urządzenia jest jeden z najprostszych mikrokontrolerów dostępnych na rynku. Zasada działania urządzenia polega na generowaniu „kropek” i „kresek” typowych dla alfabetu Morse’a. Elementem sterującym jest typowy manipulator dwu-dźwigniowy. W zależności od naciśniętej dźwigni, uCWKey generuje ciąg „kropek” lub „kresek”. Manipulator jest podłączony do portów mikroprocesora. W zależności od zwarcia portu do masy, mikroprocesor generuje na porcie – użytym jako port wyjściowy – ciąg impulsów odpowiadającym czasem trwania, „kropkom” lub „kreskom”. Elementami wykonawczymi są : z jednej strony „buzzer” generujący dźwięk, z drugiej strony klucz tranzystorowy podłączony z wejściem klucza telegraficznego urządzenia nadawczego. Urządzenie jest dodatkowo rozbudowane o prosty układ pamięci, którego głównym zadaniem jest zapamiętanie parametrów ustawionych przez użytkownika. Jako element pamięciowy użyto układ 24C02
Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy klucza.